کمتر از یک قرن پیش ، جهان شاهد یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخ بود. در زمان هولوکاست ، بیش از 6 میلیون یهودی توسط نازی ها کشته شدند و دلیل دیگری جز این که یهودی بودند. با این حال ، امروز ، تحقیقات نشان می دهد که تقریبا نیمی از جهان هرگز این داستان را نشنیده اند.

در دنیایی که ضد یهودی و نژاد پرستی در حال ظهور است ، دانستن تاریخ ما بزرگترین سلاح در مبارزه با تبعیض و نفرت است.

شاید سوال شما در وب سایت وجود داشته باشد

سوال خود را پیدا نمی کنید؟

اگر سوالی دارید که در کادر بازشونده زیر وجود ندارد ، لطفاً سؤال خود را در اینجا تایپ کنید و یک مربی هولوکاست برای پاسخ به سؤال شما با شما در تماس خواهد بود.