Arabic (ar) Bulgarian (bg) Chinese (zh) English (en) French (fr) German (de) Hebrew (he) Hungarian (hu) Italian (it) Lithuanian (lt) Persian (fa) Portuguese (pt) Romanian, Moldavian, Moldovan (ro) Russian (ru) Serbian (sr) Spanish (es) Swedish (sv) Turkish (tr)

Informacje o tej inicjatywie

Światowy Kongres Żydów (World Jewish Congress, WJC) and Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), stworzyły stronę aboutholocaust.org, której celem jest dostarczanie młodym ludziom niezbędnej wiedzy na temat Holokaustu oraz jego świadectwa.

To interaktywne narzędzie online zawiera wiele treści — takich jak fakty, które powinni znać uczniowie, oraz filmy ze świadectwami ocalałych — stworzonych w celu walki z dezinformacją w mediach społecznościowych oraz innych kanałach online.

Prezes WJC Ronald S. Lauder wyjaśnia: „WJC i UNESCO podjęły współpracę przy tym projekcie edukacyjnym o krytycznym znaczeniu poświęconym Holokaustowi, aby przekazać pałeczkę dzisiejszej młodzieży, wśród której są nasi jutrzejsi liderzy. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że sześć milionów Żydów zamordowanych wyłącznie za bycie Żydami będzie pamiętanych przez wszystkich, a okoliczności ich śmierci będą nieustannie przypominać nam o tym, co się dzieje, kiedy zwycięża nienawiść.

Smucące i niepokojące jest to, że 75 lat po zakończeniu II wojny światowej około 50% społeczeństwa nie wie nawet, że Holokaust miał miejsce, a Żydzi stali się ofiarą ludobójstwa w Europie. Jesteśmy świadkami przerażającego wzrostu postaw antysemickich i ksenofobicznych w ostatnich latach, co powinno być alarmem przypominającym o potencjalnych konsekwencjach takich poglądów i działań w przeszłości. Nigdy nie możemy zapomnieć o naszej przeszłości, jeśli chcemy tworzyć lepszą przyszłość. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy organizacji UNESCO za współpracę przy realizacji tego ważnego zadania”.

Musimy również wspomnieć o wkładzie US Holocaust Memorial Museum, które zapewniło bezcenne zasoby do stworzenia tej strony, a liczne treści wideo użyte na tej stronie pochodzą właśnie z jego archiwów. Dr Jaime Ashworth odegrał kluczową rolę w opracowaniu i przygotowaniu większości faktów zawartych na tej stronie.