Fact

מי היה אלי ויזל?

Share

אלי ויזל (–19282016) נולד בכפר סיגט בטרנסילבניה, שרד את אושוויץ ואת בוכנוולד כשהיה נער מתבגר, והפך לסופר ופעיל זכויות אדם מהולל בכל העולם.

זכה בפרס נובל לשלום לשנת 1986. ספר זיכרונותיו "הלילה" שיצא לאור בצרפת בשם La Nuit ב-1958 ובאנגלית ב-1960, נהיה ליצירה קלאסית של ספרות השואה. הוא היה היושב ראש המייסד של מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה ונחשב על ידי רבים לקולם של ניצולי השואה. הוא גם יסד קרן הנושאת את שמו.

לאחר מותו ב-2 ביולי 2016, אמר הנשיא ברק אובמה "ויזל הרים קול, לא רק נגד אנטישמיות אלה נגד שנאה, קנאות גזענית וחוסר סובלנות על כל צורותיהן. הוא הפציר בכל אחד מאתנו, כאומות וכבני אדם, לעשות כן, לראות את עצמנו באחר ולהגשים את האבטחה 'לעולם לא עוד'."

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן