Fakt

Czy wszyscy Żydzi zamordowani podczas Holokaustu zginęli w komorach gazowych?

Share

Mimo iż wielu Żydów zamordowanych podczas Holokaustu zginęło w komorach gazowych, nie wszyscy zostali zabici w ten sposób.

Szacuje się, że ponad dwa miliony Żydów zginęły w masowych egzekucjach, głównie na okupowanych terenach Związku Radzieckiego. W gettach i obozach śmiertelne żniwo zbierały też głód i choroby.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj