Fakt

Dlaczego niektórzy Żydzi ocalali z Holokaustu mają na ramieniu wytatuowany numer?

Share

Kompleks obozowy Auschwitz był jedynym miejscem, gdzie systematycznie tatuowano więźniom nadane im numery, aby ułatwić ich identyfikację po śmierci w wyniku zagłodzenia, chorób czy brutalności w obozie. Nowi więźniowie mieli przydzielany im numer obozowy, który był również wyszywany na ich uniformach obozowych.

Do zakończenia wojny władze obozu stosowały dziewięć różnych sekwencji liczbowych. Identyfikowały one konkretnych więźniów jako członków konkretnych grup rasowych lub etnicznych.

Tylko więźniowie wybierani do pracy mieli przydzielane numery. Ci trafiający natychmiast po deportacji do komór gazowych nie byli rejestrowani ani nie mieli tatuowanych numerów.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj