Fact

Защо някои евреи, които оцеляват след Холокоста, имат татуирани цифри на ръката?

Share

Лагерният комплекс Аушвиц е единствената институция, която систематично татуира затворническите номера на затворниците, за да се улесни разпознаването им, след като умрат от глад, заболяване или от жестокостите в лагера. Пристигащите затворници получават сериен номер в лагера, който се пришива към затворническите им униформи.

В края на войната лагерните власти използват девет различни цифрови последователности. С тях се идентифицират към коя конкретна расова или етническа група принадлежи даден затворник.

Единствено затворниците, изпратени да работят, получават серийни номера – онези, които се изпращат в газовите камери веднага след пристигането си, нито биват регистрирани, нито татуирани.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук