Fact

Какви са лагерите в „Акция Райнхард“?

Share

„Акция Райнхард“ е масовото избиване на евреи в онези части на Полша, които не са анексирани от Германия, основно в лагерите за унищожение Треблинка, Собибор и Белжец. Операцията е започната през 1941 г., но впоследствие е преименувана в чест на Райнхард Хайдрих – главният мозък зад нацисткото Окончателно решение, който е убит през пролетта на 1942 г. Умъртвявания се извършват в Белжец от март до декември 1942 г., в Собибор от май 1942 г. до октомври 1943 г и в Треблинка от юли 1942 г. до октомври 1943 г. „Акция Райнхард“ продължава до ноември 1943 г., когато e масовата смърт на 42 000 евреи, наречена „Акция Ернтефест“ – Erntefest (Празник на жътвата). Мемориалният музей на Холокоста в САЩ общо изчислява, че „Акция Райнхард“ отнема живота на около 1,7 милиона евреи и неизвестен брой поляци, роми и съветски военнопленници без еврейски произход.

Освен това редица трудови лагери, в това число Травники, Будзин и Понятова, също са част от „Акция Райнхард“, както и лагерът Майданек, преди официално да бъде преобразуван в концентрационен лагер.

Лагерите за „Акция Райнхард“ основно използват въглероден оксид, за да убиват жертвите си, въпреки че в Майданек се използва Циклон-Б, а в трудовите лагери в Травники и Будзин убиват евреите чрез труд или разстрел.

„Акция Райхард“ се ръководи от самото ѝ начало до края на 1943 г. от Одило Глобочник, началник в СС и в полицията за Люблинското воеводство. Изграждането и управлението на лагерите се надзирава от Кристан Виртс, който, като много други в „Акция Райнхард“, подпомага програмата „Евтаназия“.

След приключването на „Акция Райнхард” лагерите в Треблинка, Белжец, Собибор и Хелмно са разрушени, земята изорана, а отгоре ѝ са разположени полски ферми. Днес има мемориали на всички тези места.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук