Fact

Varför har vissa judar som överlevde Förintelsen ett nummer tatuerat på armen?

Share

Lägerkomplexet Auschwitz var den enda institutionen som systematiskt tatuerade fångar med nummer för att göra det lättare att identifiera dem när de utsatts för svält, sjukdom eller våld i lägret. Inkommande fångar tilldelades ett serienummer som också syddes in i deras fängelsedräkter.

I slutet av kriget använde lägerstyret nio olika numreringssekvenser. Dessa identifierade individuella fångar som tillhörde särskilda raser eller etniska grupper.

Endast de fångar som valdes ut att arbeta fick serienummer; de som skickades till gaskamrar direkt vid ankomsten registrerades inte och fick inga tatueringar.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här