Filter from 95 fakta

Instagram zdjecia auschwitz birkenau 1180x541

Vad var Förintelsen?

Förintelsen var det nazistiska Tysklands, dess bundsförvanters och andra medlöpares försök att mörda Europas judar.
730770 himmler nazi rally e1542151668106

Vad var nazistpartiet?

Det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) var ett extremhögerparti i Tyskland som grundades 1920 efter Tysklands nederlag i första världskriget. Det leddes av Adolf Hitler från 1921 till 1945.

730781 himmler norway e1542320339298

Vilka var Förintelsens förövare?

Förintelsen tänktes ut, planlades och organiserades av den tyska nazistregimen under ledning av Adolf Hitler.
756326 1024x741

Vem var Adolf Hitler?

Adolf Hitler var ledaren (führer), eller den obestridda diktatorn, från 1933, när han kom till makten, fram till den 30 april 1945, då han begick självmord i sin bunker i Berlin.

703634 lodz e1542320571447

Vad var getton?

Getton var distrikt i stora och små städer i det tyskockuperade Östeuropa där judar tvingades leva avskilda från resten av befolkningen.
The wall of ghetto in warsaw building on nazi german order august 1940 e1542216107441

Bodde alla judar i nazistockuperade Europa i getton?

Inte alla judar tvingades leva i getton under Förintelsen. 
771744

Vad var SS?

SS (Schutzstaffel; skyddsdivisionen) var ursprungligen en paramilitär organisation som ansvarade för säkerhet för nazistpartiet.
No results were found