Filter from 82 facts
Instagram zdjecia auschwitz birkenau 1180x541

هولوکاست چه بود؟

هولوکاست کوششی از سوی آلمان نازی، متحدان و سایر همدستانش برای قتل یهودیان اروپا بود. در طول شش سال جنگ جهانی دوم، شکنجه و ظلم نظام‌مند، دیوان‌سالارانه، مورد حمایت رسمی و سازمان‌یافته توسط حکومت منجر به مرگ شش میلیون یهودی در سراسر قاره اروپا شد.
730770 himmler nazi rally e1542151668106

حزب نازی چه حزبی بود؟

حزب ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان (NSDAP) حزب سیاسی راست‌گرای تندروی آلمانی بود که در سال 1920 پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول تأسیس شد.
730781 himmler norway e1542320339298

چه کسی مرتکب هولوکاست شد؟

ایده هولوکاست توسط دولت آلمان نازی تحت فرمان Adolf Hitler (آدولف هیتلر)، طراحی و اجرا شد.
756326 1024x741

آدولف هیتلر که بود؟

آدولف هیتلر از سال 1933، از زمان به قدرت رسیدنش، تا 30 آوریل 1945، زمانی که در پناهگاهش در برلین خودکشی کرد، رهبر (Führer (پیشوا)) یا همان دیکتاتور بلامنازع آلمان بود.
703634 lodz e1542320571447

قسمت‌های یهودی‌نشین چه جاهایی بودند؟

قسمت‌های یهودی‌نشین، بخش‌هایی از شهرهای کوچک و بزرگ در اروپای شرقی تحت اشغال آلمان بودند که در آن یهودی‌ها مجبور بودند جدا از دیگر افراد جامعه زندگی کنند.
The wall of ghetto in warsaw building on nazi german order august 1940 e1542216107441

آیا همه یهودیانی که در اروپای تحت اشغال نازی‌ها بودند در قسمت‌های یهودی‌نشین زندگی می‌کردند؟

همه یهودیان در طول دوره هولوکاست مجبور به زندگی در قسمت‌های یهودی‌نشین نبودند.
771744

SS چه بود؟

اس‌اس (SS) (Schutzstaffel؛ گردان‌های حفاظت) در ابتدا یک سازمان شبه نظامی بود که وظیفه تأمین امنیت حزب نازی را بر عهده داشت.
No results were found