Fact

آیا همه یهودیانی که در اروپای تحت اشغال نازی‌ها بودند در قسمت‌های یهودی‌نشین زندگی می‌کردند؟

Share

همه یهودیان در طول دوره هولوکاست مجبور به زندگی در قسمت‌های یهودی‌نشین نبودند. اکثر قسمت‌های یهودی‌نشین در اروپای مرکزی و اروپای شرقی تحت اشغال نازی‌ها ساخته شدند. تعدادی از یهودیان از قسمت‌های یهودی‌نشین گریختند و در خفا زندگی کردند یا اینکه با استفاده از ظاهر [«آریایی»] خود با مدارک جعلی در بین مردم زندگی می‌کردند. یهودیان دیگری نیز در نهادهای مذهبی، مدارس یا جاهای دیگر مخفی شده بودند. و بالاخره اینکه برخی از یهودیان نیز با زندگی در جنگل‌های اروپای شرقی به‌عنوان چریک جان سالم بدر بردند.

در اروپای غربی، یهودیان از خانه‌هایشان جمع می‌شدند و به اردوگاه‌های موقت فرستاده می‌شدند و آنجا منتظر ارسال به مراکز کشتار می‌ماندند. تا آن زمان این افراد یا اغلب در خانه‌هایشان می‌ماندند یا اینکه مانند آنه فرانک و خانواده‌اش در خفا زندگی می‌کردند و تحت حمایت افراد غیر یهودی بودند که می‌خواستند به آنها کمک کنند.

با این حال، Einsatzgruppen (یگان‌های رزمی) که پس از [Wehrmacht (ورماخت)] در ژوئن 1941 وارد اتحاد جماهیر شوروی شدند، بین سال‌های 1941 تا 1944 حدود 2 میلیون یهودی را کشتند. آنها همچنین بر [قتل عام] صورت گرفته توسط افراد محلی نظارت داشتند، آنها را به انجام چنین قتل عامی تشویق و گاهی اوقات رهبری می‌کردند.

هولوکاست برای این قربانیان در زادگاه‌هایشان اتفاق افتاد: آنها اغلب در میدان اصلی شهر جمع‌آوری می‌شدند و سپس به محل اعدام برده می‌شدند. صدها محل اعدام این چنینی هنوز نیز در مزارع و جنگل‌های لهستان، لیتوانی، اوکراین و بلاروس امروزی باقی مانده‌اند که بسیاری از آنها فراموش شده‌اند.

[Wehrmacht (ورماخت): نامی که توسط هیتلر به نیروهای مسلح متحد آلمان پس از 1935 داده شد، شامل Heer (ارتش)، Luftwaffe (نیروی هوایی) و Kriegsmarine (نیروی دریایی).]

[قتل عام: خشونت خودجوش ضد یهودی که افراد غیر یهود در شهرها، شهرک‌ها یا روستاها علیه یهودیان داشتند. قتل عام قابل توجهی که قبل از هولوکاست در کیشیناو (در مولداوی امروزی) در سال 1903 اتفاق افتاد اما بسیاری دیگر از این نوع قتل عام‌ها در شهرها و روستاهای دیگر در اروپای شرقی، به‌ویژه در امپراطوری روسیه پیش از جنگ جهانی اول روی داد. با این حال، در دوران قرون وسطی قتل عام‌هایی در سراسر اروپا نیز روی داده است، برای مثال قتل عام یورک در انگلستان در سال 1190.]

[Aryan آریایی: عقیده اصلی نازی بر این پایه استوار بود که نژاد ناب آلمانی – یا نژاد آریایی – به‌واسطه عناصر خارجی، به‌ویژه توسط نژاد یهود یا اسلاو آلوده شده است. نازی‌ها در تبلیغات و آموزش‌های خود موی بلوند، چشمان آبی و قدرت بدنی را ایده‌آل می‌دانستند؛ و به یهودیان به چشم انسان‌های شرور نگاه می‌کردند و دیگران را شکارچیان جنسی می‌پنداشتند.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here