Fact

Minden zsidó gettókban élt a nácik által megszállt Európában?

Share

A holokauszt idején nem minden zsidó kényszerült gettókban élni. A legtöbb gettót a nácik által megszállt Közép- és Kelet-Európában hozták létre. Néhány zsidó elmenekült a gettókból, rejtőzködve élt, vagy [„árja”] megjelenését arra használta, hogy hamis papírokkal éljen a szélesebb népesség körében. Másokat vallási intézményekben, iskolákban vagy másutt bújtattak. Végül néhány zsidó partizánként élt túl Kelet-Európa erdőiben.

Nyugat-Európában a zsidókat általában otthonukból átmeneti táborokba gyűjtötték, ahol a gyilkos központokba való deportálásra vártak. Addig gyakran otthonaikban maradtak, vagy Anne Frankhoz és családjához hasonlóan bujkálva éltek a segíteni hajlandó nem zsidók támogatásával.

Ezenkívül azonban a [Wehrmachtot] 1941 júniusában a Szovjetunióba követő Einsatzgruppen körülbelül 2 millió zsidót ölt meg 1941 és 1944 között. A helyi lakosság felügyelte, ösztönözte és időnként irányította is [pogromokat].

Ezen áldozatok számára a holokauszt szülővárosukban történt: gyakran kiterelték őket a főtérre, majd egy kivégzési helyre vonultak. Több száz ilyen helyszín található a mai Lengyelország, Litvánia, Ukrajna és Belarusz szántóföldjein és erdőiben, ezek közül számos a feledés homályába merült.

[Wehrmacht: Hitler németországi egyesített fegyveres erőinek neve 1935 után – Heer (hadsereg), Luftwaffe (légierő) és Kriegsmarine (haditengerészet).]

[pogrom: egy város vagy falu nem zsidó lakosságának zsidók ellen elkövetett spontán erőszakos cselekedete. Jelentős holokauszt előtti pogrom történt Kisjenőben (a mai Moldovában) 1903-ban, de számos hasonlóra került más kelet-európai városokban és falvakban, különösen az első világháború előtti Orosz Birodalomban. A középkorban pogromokra egész Európában sor került, például 1190-ben az angliai Yorkban.]

[Árja: A náci ideológiának központi meggyőződése volt, hogy egy etnikailag tiszta német – vagy árja – fajt idegen elemek, elsősorban zsidók és szlávok beszennyezték. A náci propaganda és oktatás idealizálta a szőke hajat, a kék szemet és a testi erőt, valamint szexuális ragadozóként démonizálta a zsidókat és másokat.]

Do you have a question about the Holocaust?

Kérdése van a holokausztról?

Kérdezzen itt