Fact

Всички евреи в окупираната от нацистите Европа ли са живели в гета?

Share

Не всички евреи са били принудени да живеят в гета по време на Холокоста. Повечето гета са създадени в окупираната от нацистите Централна и Източна Европа. Някои евреи бягат от гетата и живеят скришом или се възползват от [„арийския“] си външен вид, за да живеят с фалшиви документи сред широката общественост. Други се крият в религиозни институции, училища и други. А има и евреи, които оцеляват в горите на Източна Европа като партизани.

В Западна Европа евреите са събирани от домовете им и отвеждани в транзитни лагери, където са изчаквали депортация към ликвидационните центрове. До този момент те често остават в домовете си или като Ане Франк и нейното семейство се крият с помощта на желаещи да помогнат, които нямат еврейски произход.

Освен това айнзацгрупите – Einsatzgruppen, които следват [Вермахта] в Съветския съюз през юни 1941 г., убиват около 2 милиона евреи в периода между 1941 и 1944 г. Те също надзирават, насърчават и понякога ръководят [погроми], осъществявани от местното население.

За тези жертви Холокостът настъпва в родните им населени места, често струпани на градския площад, откъдето отиват под строй до мястото на екзекуцията си. Има стотици такива места из полята и горите на днешна Полша, Литва, Украйна и Беларус, но много от тях вече са забравени.

[Вермахт – Wehrmacht: наименованието, дадено от Хитлер на обединените въоръжени сили на Германия след 1935 г., в които влизат Хер – Heer (войската), луфтвафе – Luftwaffe (въздушните сили) и крийгсмарине – Kriegsmarine (военноморските сили).]

[погром: спонтанно насилие над евреи от страна на нееврейското население в някое населено място. Известен случай на погром преди Холокоста има в Кишинев (в днешна Молдова) през 1903 г., но освен този има и други случаи в градове и села из Източна Европа, по-специално в предвоенната Руска империя. В периода на Средновековието обаче е имало погроми из цяла Европа, например в Йорк, в Англия през 1190 г.]

[арийски: В центъра на нацистката идеология е етнически чистата германска, или с други думи – арийска, раса, когато е замърсена от чужди елементи, най-вече от евреи и славяни. Нацистката пропаганда и образованието идеализира русата коса, сините очи и физическата сила, като същевременно демонизира евреите и останалите в образа на сексуални хищници.]

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук