Fact

האם כל יהודי אירופה חיו בגטאות?

Share

לא כל היהודים חיו בגטאות במשך השואה. רוב הגטאות הוקמו במרכז אירופה ובמזרחה שנכבשו על ידי הנאצים. יהודים מסוימים ברחו מהגטאות וחיו במקומות מסתור, או נעזרו במראה ה["ארי"] שלהם כדי לחיות עם תעודות מזויפות בקרב האוכלוסייה הכללית. אחרים הוחבאו במוסדות דת, בתי ספר ובמקומות אחרים. היו גם יהודים ששרדו ביערות מזרח אירופה כפרטיזנים.

במערב אירופה היהודים בדרך כלל ניצודו בבתיהם ונלקחו למחנות מעבר שבהם המתינו לגירוש אל מרכזי הריגה. עד אז, היהודים לעתים קרובות נשארו בבתיהם, או כפי שקרה לאנה פרנק ולמשפחתה, חיו בהיחבא וקיבלו עזרה מלא יהודים.

זאת ועוד, האיינזצגרופאן שנכנסו לברית המועצות ביוני 1941 אחרי הוורמאכט [Wehrmacht] רצחו כ-2 מיליון יהודים בין 1941 ל-1944. הם גם פיקחו, עודדו ולעתים הנחו [פוגרומים] שנעשו בידי האוכלוסייה המקומית.

עבור הנרצחים האלה, השואה התרחשה ביישובי המגורים שלהם: לעתים קרובות ניצודו בכיכר העיר ומשם צעדו אל מקום ההוצאה להורג. קיימים מאות מקומות כאלה בשדות ויערות בתוך הגבולות הנוכחיים של פולין, ליטא, אוקראינה ובלארוס; רבים מהם נשכחו.

[Wehrmacht: שם שניתן על ידי היטלר לכוחות המזוינים המאוחדים של גרמניה לאחר 1935, כולל כוחות היבשה, חיל האוויר וחיל הים.]

[פוגרום: אלימות ספונטנית נגד יהודים בידי האוכלוסייה הלא יהודית של עיר, עיירה או כפר. לפני השואה התרחש פוגרום ראוי לציון ב-1903 בקישינב (מולדובה של ימינו), ורבים אחרים התרחשו בערים ובעיירות אחרות של מזרח אירופה, בפרט באימפריה הרוסית לפני מלחמת העולם הראשונה. בימי הביניים התרחשו פוגרומים בכל רחבי אירופה, לדוגמה ביורק שבבריטניה ב-1190.]

[ארי: על פי האמונה המרכזית של האידאולוגיה הנאצית, הגזע הגרמני הטהור – או הגזע הארי – זוהם על ידי מרכיבים זרים, בעיקר יהודי וסלבי. התעמולה והחינוך הנאצים הציבו כאידאל את השער הבלונדיני, עיניים כחולות והכוח הגופני, ובמקביל עשו דמוניזציה ליהודים ואחרים בתור טורפים מיניים.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן