Fact

כיצד ידעו הגרמנים מי היה יהודי?

Share

פקידי ממשל גרמניים זיהו את היהודים תושבי גרמניה באמצעות הרשומות הרגילות שנעשות במדינות מודרניות. הם השתמשו בנתונים ממפקדי אוכלוסין, דוחות מס, רשימות חברים בבתי כנסת, רשומות של קהילות נוצריות (לגבי יהודים שהתנצרו), טפסים משטרתיים שגרתיים שמילוים חובה, תשאול בני משפחה ומידע שסיפקו שכנים ופקידי עירייה.

בטריטוריות הכבושות על ידי גרמניה הנאצית או בעלות בריתה ממדינות הציר, היהודים זוהו בעיקר באמצעות רשימות של חברי הקהילות היהודיות, מסמכי זיהוי אישיים, נתונים ממפקדי אוכלוסין שנתפסו, רשומות המשטרה ורשתות מודיעין מקומיות. חוקי הגזע הגרמנים זיהו כ"יהודי" את כל מי ששלושה מתוך הסבים וסבתות שלו היו יהודים, בלי קשר לזהות הדתית שלו. ההתנצרויות החל משני דורות אחורה הוכרזו כבלתי חוקיות, ובכך נאכפו והונהגו התיאוריות הנאציות.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן