Fact

מה היו האס אס?

Share

האס אס (Schutzstaffel, יחידות הגנה), היה בתחילה מיליציה שסיפק אבטחה למפלגה הנאצית.

בהנהגתו של היינריך הימלר, האס אס התרחב ונהיה למעשה מדינה בתוך מדינה בגרמניה הנאצית: היה אחראי לאכיפת מדיניות הגזע הנאצי, על זיהוי מתנגדים פוליטיים ואחרים למשטר הנאצי ורדיפתם.

החל ממארס 1933 האס אס ניהל את רשת מחנות הריכוז שבהם נשבו, עונו ולעתים קרובות נרצחו מתנגדים למשטר הנאצי. החל מ-1941, תחום האחריות הורחב גם למחנות המוות בפולין הכבושה על ידי הנאצים, בהם נרצחו מיליוני יהודים במהלך השואה. על מנת להגשים זאת, בין 1939 ל-1941 האס אס יישם ידע ושיטות שפותחו להריגת מוגבלים גופנית ושכלית בתוכנית T4 ל"המתת חסד".

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן