Fact

Kas buvo SS?

Share

SS („Schutzstaffel“; apsaugos būriai) iš pradžių buvo sukarinta organizacija, atsakinga už nacių partijos saugumą.

Vadovaujama Heinricho Himmlerio, SS išsiplėtė ir tapo virtualia nacistinės Vokietijos valstija, atsakinga už nacių rasinės politikos įgyvendinimą ir politinių bei kitų nacių režimo oponentų persekiojimą.

1933 m. kovo pradžioje SS pradėjo kurti koncentracijos stovyklų tinklą, kuriame jie kalino, kankino ir dažnai žudydavo nacių režimo priešininkus. Nuo 1941 m. nacių okupuotoje Lenkijoje atsirado ir mirtininkų stovyklos, kuriose holokausto metu buvo nužudyti milijonai žydų. Kad tai atliktų, SS pritaikė 1939–1941 m. T4 „Eutanazijos“ programoje įgytas žinias ir fiziškai bei psichiškai neįgalių asmenų žudymo metodus.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here