Fact

Kas toks buvo Heinrichas Himmleris?

Share

SS reichsfiureris  (nacionalinis lyderis) Heinrichas Himmleris Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo antras daugiausiai galių turintis žmogus nacistinėje Vokietijoje. Jis atsakingas už „Galutinio žydų klausimo sprendimo“ programos sumanymą ir įvykdymą. Per vyriausiuosius leitenantus Reinhardą Heidrichą ir Ernstą Kaltenbrunnerį jam atsiskaitinėjo Vokietijos slaptoji, saugumo ir kriminalinė policijos. Jis taip pat prižiūrėjo ir kontroliavo platų koncentracijos stovyklų tinklą, vertė kalinius dirbti sunkius darbus ir naudojosi jų teikiama ekonomine nauda.

1943 m. spalio 4 d., minėdamas „žydų tautos naikinimą“, SS generolų grupei jis pasakė: „šis šlovingas etapas nebuvo ir nebus aprašytas mūsų istorijoje… Mes turėjome moralinę teisę – mes privalėjo nužudyti tuos, kurie ketino nužudyti mus.“

Karo pabaigoje jis nesėkmingai bandė derėtis su sąjungininkais, o 1945 m. balandžio mėn. susitiko net su Pasaulio žydų kongreso atstovu. 1945 m. gegužės 23 d. būdamas britų nelaisvėje Himmleris nusižudė.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here