Fact

Кой е Хайнрих Химлер?

Share

В качеството си на райхсфюрер – Reichsführer (национален предводител) на СС Хайнрих Химлер до края на войната е най-могъщият мъж в Нацистка Германия. Той е отговорен за замисъла и осъществяването на „Окончателното решение на еврейския въпрос“. Немската тайна полиция, полицията за безопасност и криминална полиция всичките докладват пред него чрез неговите главни лейтенанти Райнхард Хейдрих и Ернст Калтенбрунер. Той също така надзирава и контролира огромната система от нацистки концентрационни лагери, включително икономическата експлоатация на затворнически труд като средство за унищожение.

На 4 октомври 1943 г. той казва на група генерали от СС по повод „унищожаването на еврейския народ“, че „тази героична страница от нашата история никога не е писана и никога няма да бъде написана… Ние имахме моралното право, ние бяхме задължени да убием хората, които искат да убият нас.“

В края на войната той се опитва неуспешно да преговаря със съюзниците и дори се среща с представители на Световния еврейски конгрес през април 1945 г. Химлер се самоубива на 23 март 1945 г., докато е в плен във Великобритания.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук