Fact

Ar visi nacių okupuotos Europos žydai gyveno getuose?

Share

Ne visi žydai holokausto metu buvo priversti gyventi getuose . Daugumą getų buvo įkurti nacių okupuotoje Centrinėje ir Rytų Europoje. Kai kurie žydai bėgo iš getų ir gyveno slapstydamiesi. Buvo žydų, kurie pasinaudojo savo „arijų“ išvaizda ir gyveno su padirbtais dokumentais. Dar kiti pasislėpė religinėse institucijose, mokyklose ir kitur. Taip pat kažkiek žydų išgyveno Rytų Europos miškuose partizanaudami.

Vakarų Europoje žydai įprastai buvo suimami savo namuose ir vežami į tranzitines stovyklas, kur jų laukė deportacija į žudymų centrus. Iki tol jie dažnai likdavo savo namuose arba, kaip Ana Frank ir jos šeima, kitų gyventojų padedami gyveno slėptuvėse.

Tačiau operatyvinės vokiečių grupės, sekusios paskui vermachtą, kuris 1941 m. birželį įsiveržė į Sovietų Sąjungą, nuo 1941 iki 1944 m. nužudė apie 2 milijonus žydų. Papildomai jie prižiūrėdavo, skatindavo ir vadovaudavo vietinių gyventojų vykdomiems pogromams.

Šias aukas holokaustas užklupo jų gimtuosiuose miestuose. Žydus dažnai surinkdavo pagrindinėje miesto aikštėje ir vesdavo į egzekucijos vietą. Šimtai tokių vietų yra dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos laukuose ir miškuose, daugelis jų jau pamirštos.

[Vermachtas: po 1935 m. unifikuotoms ginkluotosioms Vokietijos pajėgoms, įskaitant „Heer“ (sausumos kariuomenę), „Luftwaffe“ (oro pajėgas) ir „Kriegsmarine“ (jūrų laivyną), Hitlerio suteiktas pavadinimas.]

[Pogromas: spontaniškai miestų ir gyvenviečių gyventojų vykdytas prieš žydus nukreiptas smurtas. Vienas įsimintiniausių pogromų iki holokausto įvyko 1903 m. Kišiniove (dabartinėje Moldovoje), o vėliau daug pogromų vyko ir kituose Rytų Europos miestuose ir kaimuose, ypač Rusijos imperijoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Tačiau viduramžių laikotarpiu pogromai vyko visoje Europoje, pavyzdžiui, 1190 m. Jorko mieste Anglijoje.]

[Arijai: nacių ideologijai pamatą paklojo jų įsitikinimas, kad etniniu požiūriu gryną vokiečių arba arijų rasę užteršė svetimšaliai, o ypač žydai ir slavai. Nacių propaganda ir švietimas idealizavo šviesius plaukus, mėlynas akis ir fizinę jėgą; taip pat žydai buvo vaizduojami kaip seksualiniai išnaudotojai.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here