Fact

حزب نازی چه حزبی بود؟

Share

حزب ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان (NSDAP) حزب سیاسی راست‌گرای تندروی آلمانی بود که در سال 1920 پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول تأسیس شد. از سال 1921 تا سال 1945 آدولف هیتلر رهبری این حزب را بر عهده داشت.

این حزب سوگند خورده بود که از ارزش‌های فرهنگی آلمان در برابر تأثیرات جهان‌شمول یهودی دفاع کند، مفاد سخت‌گیرانه [معاهده ورسای] را که به‌واسطه آن آلمان بعد از جنگ جهانی اول خلع سلاح شده و تحریم‌های اقتصادی بزرگی علیه او وضع شده بود فسخ کند، از آلمان در مقابل خطر درک‌شده کمونیسم محافظت کند و عظمت آلمان را در مجامع بین‌المللی به دوران قبل از جنگ جهانی اول بازگرداند.

بعد از آغاز [رکود بزرگ اقتصادی] در بین سال‌های 1929 تا 1930، حزب نازی که در انتخابات پارلمانی آلمان در سال 1928 تنها 2.6 درصد آرا را در اختیار داشت، بعد از انتخابات ماه سپتامبر 1930 با کسب 18.3 درصد آرا به دومین حزب سیاسی در این کشور تبدیل شد. در انتخابات ژوئیه 1932 این حزب با کسب 37.3 درصد آرا به بزرگترین حزب در این کشور تبدیل شد.

بعد از اینکه هیتلر در ژانویه 1933 به سمت نخست‌وزیری آلمان درآمد، حزب نازی تبدیل به حزب غالب و در مدت زمان کمی به تنها حزب و جنبش سیاسی در آلمان بدل شد. از سال 1949 به بعد حزب نازی در آلمان غیرقانونی اعلام شد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here