Fact

מה היתה המפלגה הנאצית?

Share

המפלגה הנציונל סוציאליסטית של פועלי גרמניה הייתה מפלגה פוליטית גרמנית ימנית קיצונית שנוסדה ב-1920 אחרי תבוסת גרמניה במלחמת עולם הראשונה. מנהיג המפלגה היה אדולף היטלר מ-1921 עד 1945.

המפלגה הבטיחה להגן על ערכי התרבות הגרמנית נגד ההשפעות הקוסמופוליטיות היהודיות, לבטל את התנאים הקשים ב[הסכם ורסאי] על פיו פורזה גרמניה והוטלו עליה מעמסות כלכליות כבדות לאחר מלחמת העולם הראשונה, להגן על גרמניה מהאיום הקומוניסטי המוחשי ולשחזר את גדולת גרמניה מלפני מלחמת העולם הראשונה בזירה הבינלאומית.

לאחר תחילת ה[שפל הגדול] ב-1929–1930, המפלגה הנאצית עלתה מ-2.6 אחוז בבחירות לפרלמנט של 1928 למפלגה הפוליטית השנייה בגודלה במדינה לאחר הבחירות בספטמבר 1930 עם 18.3 אחוז מהקולות. בבחירות ביולי 1932, הפכה למפלגה הגדולה ביותר עם 37.3 אחוז מהקולות.

היטלר מונה לקנצלר גרמניה בינואר 1933, והמפלגה הנאצית הפכה למפלגה השלטת, וזמן קצר לאחר מכן הפכה לתנועה והמפלגה הפוליטית היחידה בגרמניה.מ-1949, המפלגה הנאצית נמצאת מחוץ לחוק בגרמניה.

[הסכם ורסאי: ההסכם לסיום מלחמת העולם הראשונה שנחתם באולם המראות בוורסאי ב-1919 בין בעלות הברית לבין גרמניה המובסת. ההסכם הטיל על גרמניה לוותר על טריטוריות מחוץ לאירופה והשית עליה עונשים כלכליים. ההסכם כלל הודאה מפורשת של אחראיות גרמניה בהתפרצות מלחמת העולם הראשונה ב-1914. בזמנו היו ביקורות נרחבות על ההסכם בגרמניה ומחוצה לה].

[השפל הגדול: ב-29 באוקטובר 1929, בורסת ניירות הערך של ארצות הברית התרסקה. בשנות העשרים של המאה העשרים, ממשלות ארצות הברית סמכו על ההשקעות הפרטיות כדי לממן אשראי כדי שגרמניה תעמוד במחויבויותיה על פי הסכם ורסאי ותשלם את הפיצויים שנגזרו עליה. עם התרסקות המשקיעים הפרטים הללו, ארצות הברית נאלצה לבקש להחזיר את ההלוואות שניתנו לגרמניה, לבריטניה ולצרפת, וכך התרסקו גם הכלכלות שלהם. התוצאה הפוליטית של האבטלה והקשיים החברתיים שבאו בעקבות זה הייתה חוסר יציבות פוליטית. בגרמניה, ההתרסקות הכלכלית הייתה הגורם המרכזי לעליית היטלר והנאצים. בבריטניה ובצרפת, המיקוד בעניינים פנימיים עקב המשבר הכלכלי, היה גורם מרכזי לכך ששתי המדינות הללו לא התנגדו למדיניות החוץ התוקפנית של מדינות הציר בעשור השלושים של המאה העשרים.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן