Fact

Nazi Partisi neydi?

Share

Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) aşırı sağcı bir Alman politik partisi olup, Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından 1920’de kurulmuştu. 1921’den 1945’e dek partiye Adolf Hitler liderlik etmişti.

Parti, Alman kültürel değerlerini Yahudi-kozmopolit etkilere karşı savunmayı, 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın silahsızlaştırılmasını şart koşan ve ülkeyi büyük bir ekonomik yük altına sokan [Versay Antlaşması’nın] sert hükümlerini feshetmeyi, Almanya’yı etkileri hissedilen Komünizm tehdidine karşı korumayı ve uluslararası platformda 1. Dünya Savaşı öncesindeki ihtişamına kavuşturmayı vaadetmekteydi.

1929-1930 yıllarındaki [Büyük Buhran’ın] başlamasının ardından, Nazi Partisi 1928’deki Alman meclis seçimlerinde elde ettiği yüzde 2,6 oranında oydan, Eylül 1930’da yüzde 18,3’e yükselen oy oranı sayesinde ülkedeki en büyük ikinci parti haline geldi. Temmuz 1932 seçimlerinde, oyların yüzde 37,3’ünü alarak en büyük parti oldu.

Hitler, Ocak 1933’te Alman Şansölyesi olarak atandıktan sonra, Nazi Partisi baskın hale geldi ve çok geçmeden Almanya’daki tek politik parti ve hareket oldu. Nazi Partisi, 1949 yılından beri Almanya’da yasa dışıdır.

[Versay Antlaşması: 1919 yılında Müttefik devletler ve yenilen Almanya arasında, Versay’daki Aynalar Salonu’nda imzalanan ve 1. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşma idi. Antlaşma, Almanya’nın yabancı ülkelerde ve yurt içinde toprak kaybetmesine ve ekonomik açıdan zarar görmesine yol açarak, Almanya’nın 1914’te savaşın patlak vermesinin sorumluluğunu açıkça kabulünü de içermekteydi. Antlaşma, imzalanma zamanında hem Almanya hem de başka yerlerde geniş ölçüde eleştirildi.]

[Büyük Buhran: Amerikan borsası, 29 Ekim 1929’da değer kaybederek çöktü. 1920’li yıllarda, Amerikan hükümetleri, Almanya’nın Versay Antlaşması altında tazminat ödemelerini yapma yükümlülüklerini garantiye almak için kredi alınması konusunda özel yatırımlara güvenmekteydi. Amerika, bu özel yatırımcıların ekonomik çöküşü ile birlikte, Almanya, Britanya ve Fransa’ya verdiği kredileri geri çekeren, bu ekonomilerin çökmesine neden oldu. Sonuç olarak ortaya çıkan işsizlik ve sosyal zorlukların politik sonucu, politik dengesizlikti. Almanya’da ekonomik çöküş, Hitler ve Nazilerin yükselişinde ana rolü oynadı. Britanya ve Fransa’da ise, sonuç olarak ortaya çıkan iç işlerine odaklanma eğilimi, her iki ülkenin de 1930’larda Mihver güçlerinin agresif dış işleri politikasını kontrol altında tutmakta başarısız olmasının büyük nedenlerinden biriydi.]

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun