Fakt

Czym była partia nazistowska?

Share

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) była skrajnie prawicową niemiecką partią polityczną założoną w 1920 roku po porażce Niemiec w I wojnie światowej. W latach 1921–1945 jej przywódcą był Adolf Hitler.

Partia obiecywała chronić niemieckie wartości i kulturę przed kosmopolitycznymi wpływami Żydów, unieważnić rygorystyczne zapisy [traktatu wersalskiego], który demilitaryzowały Niemcy i nakładał na nie olbrzymie obciążenia gospodarcze po I wojnie światowej, a także chronić Niemcy przed komunizmem i przywrócić ich wielkość na arenie międzynarodowej sprzed I wojny światowej.

W wyborach do parlamentu Niemiec w 1928 roku partia nazistowska uzyskała 2,6% poparcia, jednak po szczycie [wielkiego kryzysu] w latach 1929–1930 urosła do drugiej siły politycznej w kraju, zyskując w wyborach we wrześniu 1930 roku poparcie na poziomie 18,3%. W wyborach w lipcu 1932 r. partia zdobyła najwięcej mandatów, otrzymując 37,3% głosów.

Po mianowaniu Hitlera kanclerzem Niemiec w styczniu 1933 roku partia nazistowska stała się dominującą, a wkrótce jedyną partią polityczną w Niemczech. W 1949 roku partia nazistowska została zdelegalizowana w Niemczech.

[Traktat wersalski: traktat podpisany po zakończeniu I wojny światowej w Galerii Zwierciadlanej w Wersalu w 1919 roku pomiędzy aliantami i pokonanymi Niemcami. Traktat zatwierdzał utratę ziem przez Niemcy oraz nakładał na nie kary gospodarcze, a także zawierał zapis jednoznacznie przypisujący Niemcom wywołanie wojny w 1914 roku. Jego treść była szeroko krytykowana w ówczesnych czasach zarówno w Niemczech, jak i poza nimi.]

[Wielki kryzys: 29 października 1929 roku załamała się amerykańska giełda papierów wartościowych. W latach 20. rządy USA polegały na prywatnych inwestycjach jako zabezpieczeniach pożyczek celem umożliwienia Niemcom wypełnienia zobowiązań do wypłacenia reparacji wynikających z traktatu wersalskiego. Po upadku prywatnych inwestorów Ameryka była zmuszona do egzekucji pożyczek udzielonych Niemcom, Wielkiej Brytanii i Francji, powodując kryzys ich gospodarek. Politycznym skutkiem bezrobocia i problemów społecznych była niestabilna politycznie sytuacja. W Niemczech kryzys gospodarczy odegrał kluczową rolę w budowaniu pozycji Hitlera i nazistów. W Wielkiej Brytanii i Francji koncentracja na sprawach krajowych była jednym z powodów, dla których nie powstrzymały one agresywnej polityki zagranicznej państw Osi w latach 30.]

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj