Fact

Vad var nazistpartiet?

Share

Det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) var ett extremhögerparti i Tyskland som grundades 1920 efter Tysklands nederlag i första världskriget. Det leddes av Adolf Hitler från 1921 till 1945.

Partiet lovade att det skulle försvara tyska kulturella värden mot judiska och kosmopolitiska influenser, upphäva de hårda villkoren i [Versaillesfördraget] som demilitariserade och införde enorma ekonomiska bördor för Tyskland efter första världskriget, och lovade att skydda Tyskland mot hotet de trodde kommunismen utgjorde och återställa Tysklands makt på den internationella arenan till vad den var före kriget.

Efter [den stora depressionen] 1929–1930 steg nazistpartiet från 2,6 procent i det tyska parlamentsvalet 1928 till att bli det näst största politiska partiet i landet efter valet i september 1930 med 18,3 procent av rösterna. I valet i juli 1932 blev det landets största parti med 37,3 procent av rösterna.

Efter att Hitler utsågs till Tysklands förbundskansler i januari 1933 blev nazistpartiet det dominerande partiet och snart Tysklands enda parti eller rörelse. Sedan 1949 har nazistpartiet varit förbjudet i Tyskland.

[Versaillesfördraget: fördraget som avslutade första världskriget undertecknades i Spegelsalen i Versailles 1919 mellan de allierade nationerna och det besegrade Tyskland. Fördraget tillfogade Tyskland territoriella förluster både i kolonier och vid riksgränserna samt ekonomiska påföljder, och innehöll ett uttryckligt erkännande av skuld för krigsutbrottet 1914 av Tyskland. Fördraget kritiserades av många vid den tiden både i Tyskland och i andra länder.]

[Den stora depressionen: Den 29 oktober 1929 kollapsade den amerikanska aktiemarknaden i värde. Under 1920-talet hade amerikanska regeringar förlitat sig på privata investeringar för att säkra lån för att säkerställa att Tyskland uppfyllde sina skyldigheter enligt Versaillesfördraget att betala krigsskadestånd. Med de privata investerarnas kollaps tvingades Amerika att återkalla lån till Tyskland, Storbritannien och Frankrike, vilket ledde till att dessas ekonomier kollapsade. Den resulterande arbetslösheten och umbärandena i samhället ledde till politisk instabilitet. I Tyskland var den ekonomiska kollapsen avgörande för Hitlers och nazisternas framgångar. I Storbritannien och Frankrike var det fokus på inrikesfrågor som krisen ledde till en viktig anledning till att inga av länderna avstyrde axelmakternas aggressiva utrikespolitik på 1930-talet.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här