Fact

Vilka var Förintelsens förövare?

Share

Förintelsen tänktes ut, planlades och organiserades av den tyska nazistregimen under ledning av Adolf Hitler. Den genomfördes till stor del av SS (Schutzstaffel; bokstavligen Skyddsdivisionen), tillsammans med medlemmar av andra organisationer och institutioner från både Tyskland och andra länder.

SS kunde inte ha dödat så många utan aktivt bistånd från medlemmar av tyska Wehrmacht (militären) och från de tyska civila förvaltningarna i de ockuperade områdena. Morden utfördes också av enheter från säkerhetspolisen och ordningspolisen vilka, även om de officiellt var civila institutioner, leddes av SS-ledare efter 1936.

Det hade heller inte varit möjligt att mörda så många judar som de gjorde utan kollaboratörer och medhjälpare från hela det nazistockuperade Europa. Även om en stor del av det faktiska mördandet av judar under Förintelsen inträffade i förintelseläger i det tyskockuperade Polen så skedde förföljelsen av judar, deras inspärrning i getton och deras deportering från sina hem öppet framför deras icke-judiska grannar i små och stora städer i hela det nazistdominerade Europa. I Västeuropa hjälpte inhemska marionettregimer till att identifiera och sammanföra judar; i Östeuropa tog civilbefolkningar ofta del i själva mördandet.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här