Fact

Kas vykdė holokaustą?

Share

Holokaustą sumanė, suplanavo ir jo vykdymui vadovavo Vokietijos nacių režimas su Adolfu Hitleriu priešakyje. Holokausto vykdytoja daugiausia buvo SS (sukarinta nacistinės Vokietijos organizacija; pažodžiui „apsaugos būrys“), o jai talkino Vokietijos ir kitų šalių įvairių organizacijų ir institucijų nariai.

SS nebūtų sugebėjusi nužudyti tiek daug žmonių be aktyvios vermachto (reguliariosios Vokietijos kariuomenės) ir Vokietijos civilinių administracinių vienetų okupuotose teritorijose pagalbos. Žudymus taip pat vykdė saugumo ir tvarkos policijų daliniai, kuriems po 1936 m. vadovavo SS lyderiai.

Taip pat nebūtų buvę įmanoma nužudyti tiek daug žydų be kolaborantų ir bendrininkų visoje nacių okupuotoje Europoje. Nors dauguma žydų nužudymų holokausto metu vyko Vokietijos okupuotos Lenkijos mirties stovyklose, už žydų persekiojimą, jų įkalinimą getuose ir deportaciją atsakinga didelė dalis nacių okupuotų Europos miestų gyventojų. Vakarų Europoje naciams pataikaujantys režimai padėjo ieškoti žydų ir juos suimti; Rytų Europoje civiliai gyventojai dažnai žudydavo ir patys.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here