Fact

Vad var getton?

Share

Getton var distrikt i stora och små städer i det tyskockuperade Östeuropa där judar tvingades leva avskilda från resten av befolkningen. De allra flesta getton låg i det tyskockuperade Polen eller i territorier som styrts av Sovjetunionen före den tyska invasionen 1941.

Forskare är oense om vilken roll gettona hade i nazisternas planer för Europas judar. Vissa hävdar att de var ett medvetet steg mot folkmord genom att man koncentrerade judar till vissa platser. Andra hävdar att den stora variationen i utvecklingen och underhållet av gettona pekar på att de ursprungligen kan ha varit avsedda som lokala åtgärder då man erövrat områden med stora judiska befolkningar. Fram till andra världskriget hade Polen och Sovjetunionen de största judiska befolkningarna i världen.

Det första gettot grundades i staden Piotrków Trybunalski 1939 efter den tyska invasionen. Det sista getto som utrymdes var Łódź / Litzmannstadt i augusti–september 1944.

Många getton var stängda, det vill säga omgärdade av murar, men andra, som Będzin och Sosnowiec, var ”öppna”, vilket gjorde det möjligt för judar att gå till eller arbeta i andra områden. Det största gettot var i Warszawa, där mer än 400 000 judar fick leva trångt tillsammans. Från sommaren 1942 började de nazistiska myndigheterna deportera ett stort antal judar till förintelselägren, och året därpå påbörjade de processen att utrymma getton och deportera de återstående judarna.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här