Memorial to the Murdered Jews of Europe

Holokost Hakkındaki Gerçekler

Sorularınızın tümüne cevaplar

Understanding the past is critical to building a better and safer future for all. The World Jewish Congress together with UNESCO established aboutholocaust.org to provide the world with the basic Facts About The Holocaust.

Holokost neydi?

Holokost, Nazi Almanyası, müttefikleri ve diğer iş birlikçiler tarafından Avrupa’lı Yahudileri katletmek için olan bir girişimdi. 2. Dünya Savaşı’nın altı yılı boyunca, sistematik, bürokratik, devlet sponsorluğunda ve hükümet tarafından organize edilmiş kötü muamele ve baskı, kıtanın her yerinden altı milyon Avrupalı Yahudi'nin ölümüne neden oldu.
Instagram zdjecia auschwitz birkenau 1180x541

Memorial to the Murdered Jews of Europe