Fact

Yahudiler neden zulüm ve yok etme hedefi olarak seçildi?

Share

Nazilik, hedefi Yahudilerin ve istenmeyen grupların Alman toplumundan temizlenmesi olan ırkçı bir ideolojiydi. Bunun herhangi bir temeli veya mantığı yoktu. Hitler ve Nazilerin, Yahudileri kötü muamele ve katliam için hedef almalarının nedeni, Yahudilerden nefret eden azılı antisemitistler olmalarıydı.

Naziler ilk başlarda yaptıkları propagandalarda iki adet merkezi ve yanlış iddiada bulundular: bunlardan birincisi, Alman Yahudilerinin 1. Dünya Savaşı’nda Almanlara ihanet ettiği ve yenilgiden sorumlu olduğu, ikincisi de Yahudilerin 1920’lerin sonunda ve 1930’ların başında Almanya’nın yaşadığı ekonomik buhrandan sorumlu olduğuydu. Bu da global Yahudi komplosu konusunda daha büyük bir yalan ile bağlantılıydı.

Üçüncü Reich sırasında, telkinin odak noktası, “Ari” ırkın saflığını kirleten faktör olarak görülen Yahudilerin ortadan kaldırılmasıydı. Bunun Almanya içindeki daha eski antisemitizm geleneklerinden ilham alma yolları tartışma konusu olarak kalmakta.

Yahudi nefretinin Avrupa toplumunda uzun bir geçmişi vardır. Katliamlar ve sürgünler, orta çağlarda ve hatta modern devirde Avrupa’daki hemen hemen her ülkenin geçmişinde bir leke halindedir. Bu durum, Yahudilerin Hristiyan yetkililer tarafından “İsa’nın katilleri” olarak tanımlanması ve antisemitik stereotiplerin sanat ve edebiyatta sürekli olarak işlenmesidir. 19. yüzyılda, inanç yerine “kanı” temel alan ırksal farklılıklar ve üstünlük konusundaki inançlarla birleşen din temelli Yahudi nefreti, modern antisemitizmin yolunu çizdi.

Öncü Holokost tarihçisi Raul Hilberg, Yahudi nefretinin çağlardır evrim geçirmekte olmasına rağmen yöntem ve amaçlarda önemli tutarlılıklar bulunduğunu savundu: “Hristiyan misyonerler bunu şu şekilde söyledi: Aramızda Yahudi olarak yaşamaya hakkınız yok. Onların ardından gelen seküler yöneticiler şu iddiada bulundu: Aramızda yaşamaya hakkınız yok. Nihayet Alman Nazileri işe son noktayı koydu: Yaşamaya hakkınız yok.”

[antisemitizm – Yahudilere karşı beslenen nefret. Bu terimi tanımlama çabaları tartışmaya açık olsa da, *Uluslararası Holokost Anma Birliği* tarafından oluşturulan tanım ve örnekler, hükümetler ve diğer kurumlar tarafından geniş ölçüde kullanılmaktadır]

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun