Fact

“Kristallnacht” neydi?

Share

Mağaza ve sinagoglarda kırılan camlar nedeniyle genellikle “Kırık Camlar Gecesi” olarak da bilinen Kristallnacht, Naziler tarafından 9 ve 10 Kasım 1938’de Almanya, Avusturya ve Çekoslovakya’nın Alman işgali altındaki Sudetenland bölgesi boyunca uygulanan büyük Yahudi karşıtı programı tanımlamam için oluşturulan üstü kapalı bir terimdir.

9 Kasım 1938’de, polis [SA] ve [Hitler Gençliği], Reich boyunca caddelere akın ettiğinde duruma müdahale etmeden izlemekle yetindi. Takip eden şiddet eylemleri sırasında 267 sinagog yakıldı ve yok edildi, Yahudi iş yerleri talan edildi ve camları kırıldı, Yahudilerin okulları, evleri ve hastaneleri tahribata uğradı.

Nazi propagandasına göre durumun nedeni, Paris’te düşük kademeli bir diplomatın, ailesi Almanya’dan tehcir edilmiş ve Polonya ve Alman hükümetleri tarafından Zbaszyn sınır kasabasında terk edilmiş olan bir Yahudi genç tarafından suikaste uğramasıydı.

Kristallnacht’ın ardından, polis 30.000 Yahudi erkeği alarak toplama kamplarına koydu. Bu kişilerin salıverilmesinin ardından, Almanya’yı terk etmek için yapılan başvurular artsa da, yabancı vizeler için yapılan çok az sayıda başvuru başarısız oldu.

Nazi Almanyası’nın Yahudi karşıtı politika ve tavrının hız kazanmasına yol açan bir dönüm noktası olarak kabul edilen olaylar, Müttefik hükümetleri Nazilere karşı herhangi somut bir eyleme geçmeye razı etmekte başarısız oldu ve diğer ülkelerden Yahudi mültecilerden de kabul görmedi. 1939 yılının yaz mevsiminde, [MS St. Louis] gemisinde yer alan mültecilerin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Küba’ya girme istekleri reddedildi.

[MS St. Louis: Hamburg’dan Küba’ya gitmek üzere Mayıs 1939’dan ayrılan ve 900 yolcusunun Nazi zulmünden kaçarak sığınacak bir yer aradığı bir Alman okyanus ötesi gemisi. Geminin yolcularını Küba, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da bırakma isteği reddedildi ve gemi, Haziran ayında Avrupa’ya dönmek zorunda kaldı. Mültecilerin çoğuna Fransa, Belçika ve Hollanda’da sığınma olanağı teklif edildi: tarihçiler, gemideki çoğu kişinin, bu ülkelerin işgalini takiben Auschwitz’de öldürüldüğünü tahmin etmektedir.]

[SA: Almanca, Sturmabteilung (Fırtına Birlikleri). NSDAP’nin askeri kanadı olan ve üyelerini işçi sınıfı ve işsiz gaziler arasından kazanan SA, 1920’ler ve 1930’larda şiddet ve zorbalık konusunda ün kazandı. 1920’li yıllarda, parti toplantıları ve mitingleri için güvenlik sağlamanın yanı sıra, parti fonu için para “toplama” işleri ile ilgilendiler. SA liderliği, 1933 yılında iktidarı ele geçirmenin ardından, başta Ordu kontrolünü ele geçirme arzusunu dile getirme olmak üzere Nazi programını daha agresif bir şekilde uygulamaya koymaya başladı. Hitler, Ordu’nun desteğini kazanabilmek için, Uzun Bıçaklar Gecesi adı verilen olayla SA liderlerinin Haziran-Temmuz 1934’te tutuklanmasını ve katledilmesini şart koştu. Bu olayın ardından SA’nın Nazi devletindeki rolü son derece azaltıldı.]

[Hitler Gençliği: Almancası Hitlerjugend. Gençler için bir organizasyon olan Hitler Gençliği ve kardeş kurumu olan Alman Kızlar Ligi, 1936’da tüm Alman gençliği için zorunlu hale geldi. İdeolojik telkinlerin yanı sıra faaliyetler de cinsiyete bağlıydı: erkekler, onları ordu hizmetine hazırlayan beceriler konusunda, kızlar ise eş ve anne olmak üzere eğitim görmekteydi. Tarihçiler, Hitler Gençliği’nin Alman gençliğini etkileme konusunda ne oranda başarılı olduğu konusunda anlaşamamaktadır: Melita Maschmann gibi bazı eski üyeler, Nazi ideolojisinden son günlerine kadar ne ölçüde etkilendikleri hakkında yazılar yazmış olsa da, diğer kaynaklar gençlik hareketlerine katılmanın bazı gençlerin hoşuna gitmediğini iddia etmekte .]

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun