Fact

מה-היה-ה"Kristallnacht"-(ליל-הבדולח)?

Share

ליל הבדולח, (בגרמנית Kristallnacht) הוא פוגרום המוני נגד יהודים, שנקרא כך בפי הנאצים כדי לנקוט לשון נקייה, על שום הבדולח שנופץ בחלונות בבתי כנסת ובחנויות; הפוגרום בוצע בימים 9 ו-10 בנובמבר 1938 ברחבי גרמניה, אוסטריה וחבל הסודטים בצ'כוסלובקיה הכבושה על ידי הגרמנים.

בערב 9 בנובמבר 1938, המשטרה עמדה באפס מעשה בזמן שאנשי [אס אה] ו[הנוער ההיטלראי] יצאו לרחובות ברחבי הרייך . באלימות שבאה בעקבות זאת, נשרפו והושמדו 267 בתי כנסת, חנויות של יהודים נבזזו וחלונותיהן נופצו, ובתי ספר, בתים ובתי חולים יהודיים נפגעו.

התירוץ שסיפקה התעמולה הנאצית היה הרצח של דיפלומט זוטר בפריז על ידי נער יהודי שמשפחתו גורשה מגרמניה וננטשה על ידי ממשלות פולין וגרמניה בעיירה זבונשין, בגבול ביניהן.

לאחר ליל הבדולח, המשטרה אסרה 30,000 גברים יהודים והעבירה אותם למחנות ריכוז. לאחר שחרורם, מספר הבקשות לעזוב את גרמניה גבר, אם כי מעטים השיגו אשרות ממדינות זרות.

זאת נחשבת לנקודת מפנה שהובילה להסלמת המדיניות ולרגשות האנטישמיות בגרמניה הנאצית, אך אירועים אלה לא הצליחו לגרום לפעולה משמעותית מצד ממשלות בעלות הברית נגד הנאצים ולא דרבנו כל קליטת פליטים יהודיים על ידי מדינות אחרות. בקיץ 1939, היהודים שהיו על סיפון האונייה [סנט לואיס] סורבו להיכנס לארצות הברית, קנדה וקובה.

]סנט לואיס: אוניית נוסעים גרמנית שהפליגה מהמבורג לכיוון קובה במאי 1939 ועליה היו 900 נוסעים שחיפשו מקלט מרדיפת הנאצים. האונייה סורבה להוריד נוסעים בקובה, ארצות הברית וקנדה, ובסופו של דבר, ביוני, חזרה על עקבותיה לאירופה. לרוב הנוסעים הוצע מקלט בצרפת, בלגיה והולנד: ההיסטוריונים מעריכים שרוב אלה שהיו על סיפון האונייה נרצחו בסוף באושוויץ, לאחר הפלישה למדינות אלה.]

]אס אה: בגרמנית Sturmabteilung (פלוגות סער). האס אה, הזרוע הצבאית למחצה של המפלגה הנאצית, משכו אנשים מהמעמד הפועלים, חיילים משוחררים ומובטלים, וזכו בצדק בשנות העשרים והשלושים למוניטין של אלימות ובריונות. במשך שנות העשרים הם כינוסים והפגנות של המפלגה ו"גייסו" תרומות לקופת המפלגה. לאחר העליה לשלטון ב-1933, הנהגת האס אה דחפה ליישם באופן יותר אגרסיבי את התוכנית הנאצית, בפרט הרצון להשתלט על הצבא. למען קבלת תמיכה מהצבא, היטלר ציווה על מעצר ורצח של מנהיגי האס אהי ביולי 1934, באירוע המכונה "ליל הסכינים הארוכות". בעקבות זאת, התפקיד שמילא האס אה בגרמניה הנאצית נעשה מינורי מאוד.]

]הנוער ההיטלראי: בגרמנית, Hitlerjugend. ההשתתפות בפעילויות של הנוער ההיטלראי, ארגון של נערים, ומקבילו, אגודת הנערות הגרמניות, הייתה חובה לכל נערה ונערה גרמנים ב-1936. נוסף על הטפה אידאולוגית, הפעילויות היו מאוד מופרדות לפי המינים, את הבנים לימדו מיומנויות הקשורות לשירות הצבאי, את הבנות – מיומנויות הקשורות לחיים כרעיות וכאמהות. אין הסכמה בקרב ההיסטוריונים לגבי מידת ההצלחה של הנוער ההיטלראי מבחינת ההכשרה האידאולוגית אף שחברי תנועה לשעבר, למשל מליטה מאשמן, כתבה על דרגה גבוהה של מחויבות לאידאולוגיה נאצית עד שלב מאוחר מאוד, אך מקורות אחרים גורסים שהייתה התנגדות להשתתף בתנועות הנוער מצד חלק מהצעירים.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן