Fact

האם ידעתם שלפחות ששה ניצולי שואה זכו בפרס נובל?

Share

ניצולי שואה תרמו רבות לחברה הכלל עולמית באלפי דרכים, כולל בכהונה בתפקידים נבחרים ובפעילות פוליטית. ברוב המקרים, תרומת הניצולים נעשתה תוך גידול משפחה וניהול קריירה מוצלחת.

אולם, האנשים הבאים זכו להכרה בהישגים שלהם מוועד פרסי נובל.

נלי זקס, המשוררת היהודייה גרמנייה, שברחה לשבדיה ב-1940, זכתה בפרס לספרות ב-1966.

הכימאי יליד פולין רואלד הופמן, ששכנו הלא-יהודי הסתיר אותו בכפר הולדתו זלוצ'וב מינואר 1943 עד יוני 1944, היום זולוכיב באוקראינה, זכה בפרס לכימיה ב-1981.

ניצול אושוויץ ובוכנוולד אלי ויזל מי שהפך לסופר ופעיל זכויות אדם מפורסם, זכה בפרס לשלום ב-1986.

הפיזיקאי העיוני והכימאי יליד וינה ולטר קוהן, שהובא לבריטניה בKindertransport אחרי סיפוח אוסטריה בידי גרמניה ב-1938, זכה בפרס לכימיה ב-1988.

הסופר ההונגרי אימרה קרטש, גם ניצול אושוויץ ובוכנוולד, זכה בפס לספרות ב-2002.

אברם הרשקו, שנולד בהונגריה וגורש כילד עם אימו למחנה עבודה באוסטריה, זכה בפרס לכימיה ב-2004.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן