Fact

מי היה אדולף אייכמן?

Share

אדולף אייכמן היה קצין אס אס יליד אוסטריה שהיה האחראי העיקרי על תיאום היישום של "הפתרון הסופי של השאלה היהודית" מצד הנאצים.

בתור הממונה על עניינים יהודיים במשרד הראשי לביטחון הרייך (Reichssicherheitshauptamt, או בקיצור RSHA), היה מעורב בתכנון השמדת יהדות אירופה מראשיתה, עם אחראיות מיוחדת על הובלת יהודים מרחבי אירופה למרכזי ההריגה בפולין. הוא רשם את פרוטוקולי ועידת ונזה מ-1942 לצורך ארגון ה"פתרון הסופי".

אייכמן, באמצעות אנשים כפופים אליו, תיאם את גירוש היהודים מכמה מדינות:סלובקיה, הולנד, צרפת, בלגיה, יוון וצפון הונגריה. מאפריל עד יולי 1944 הוא ניהל אישית את גירושם של כ-440,000 יהודים הונגריים לאושוויץ.

אחרי תבוסת גרמניה, אייכמן ברח מאירופה והתגורר בארגנטינה תחת זהות בדויה. ב-1960 נלכד והובא לישראל, שם הועמד לדין שנה לאחר מכן. הוא הוצא להורג בחצות בין 31 במאי ל-1 ביוני 1962.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן