Fact

Кой е Адолф Айхман?

Share

Адолф Айхман е роден в Австрия офицер от СС, който е основният двигател на изпълнението на „Окончателното решение на еврейския въпрос“ в Нацистка Германия.

Като началник на отдела за еврейските въпроси към Главното управление на имперската сигурност (Райхзихерхайтсхаутамт – Reichssicherheitshauptamt) той участва в планирането на унищожението на европейското еврейство от самото начало, като носи особено голяма отговорност за транспортирането на евреи от цяла Европа към местата за убийство в Полша. Той води протокола от Ванзейската конференция през 1942 г. и организира „Окончателното решение“.

Чрез своите заместници координира депортацията на евреи от Словакия, Нидерландия, Франция, Белгия, Гърция и северната част на Унгария. От април до юли 1944 г. лично ръководи депортацията на 440 000 унгарски евреи в Аушвиц.

След разгрома над Германия Айхман бяга от Европа и пристига в Аржентина с фалшива самоличност. През 1960 г. е заловен и отведен в Израел, където е съден през следващата година. Той е екзекутиран в полунощ между 31 май и 1 юни 1962 г.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук