Fact

Каква е разликата между „Холокост“ и „Шоа“?

Share

„Холокост“ е английският термин, а „Шоа“ е терминът на иврит, с който се описва геноцидът, извършен от Нацистка Германия по време на Втората световна война. И двата термина имат теоложко или космическо измерение. „Холокост“ идва от гръцката жертвена клада и като цяло се определя като опустошението, предизвикано от пожар или друга нечовешка сила. Произходът на „Шоа“ се корени в библейския термин шоа у-мешоа (опустошение и разорение), който се появява в Книгата на пророк Софроний (1:15) и Книгата на Йова (30:3).

В САЩ и Великобритания повече се използва терминът „Холокост“, докато в континентална Европа изглежда има предпочитание към „Шоа“.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук