Fact

Какво се случва с оцелелите евреи след края на Втората световна война?

Share

В края на Втората световна война Съюзниците освобождават хиляди затворници от нацистките лагери в територии, които са били окупирани от Третия райх.

Съюзниците искат да върнат освободените от нацистките лагери на смъртта и от концентрационните лагери в държавите, от които са дошли. Повечето от освободените евреи от западноевропейските страни и Чехословакия наистина се връщат в предишните си домове и подновяват живота си там.

Много от освободените полски, унгарски, румънски евреи и други източноевропейски страни не искат да се връщат там и между 1945 г. и 1952 г. повече от 250 000 евреи живеят във временни лагери за преместване в Германия, Австрия Италия, докато успеят да се споразумеят с други страни, при което по-голямата част в крайна сметка отиват в Щатите и в Държавата Израел, която скоро предстои да се основе. Последният временен лагер за настаняване е закрит през 1957 г. – дванадесет години след края на войната.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук