Fact

Какво е геноцид?

Share

Терминът геноцид е създаден през 1944 г. от полския адвокат от еврейски произход Рафаел Лемкин. С него се описва унищожаването на конкретна група – изцяло или частично; заради нейната национална, етническа, расова и религиозна идентичност.

През декември 1948 г. Общото събрание на ООН приема Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, която определя геноцида като престъпление според международното право. Конвенцията набелязва пет дейности, които заедно или поотделно могат да бъдат геноцид:

  • убиване на членове на групата;
  • причиняване на тежки телесни или душевни повреди на членове на групата;
  • умишлено налагане на групата на условия на живот,
    целящи нейното пълно или частично физическо унищожение;
  • налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в групата;
  • насилствено предаване на деца от групата на друга група.

Конвенцията също така изяснява, че опитът за извършване на геноцид, както и подстрекателството и съучастието в престъпления се наказват по силата на тази конвенция. От 1945 г. насам има много други геноциди.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук