Fact

Mit értünk népirtás alatt?

Share

A népirtás kifejezést egy lengyel zsidó ügyvéd, Raphael Lemkin alkotta meg 1944-ben. Egy adott csoport egészében vagy részben történő megsemmisítésére utal, a csoport nemzeti, etnikai, faji vagy vallási identitása miatt.

1948 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta a népirtás megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményt, amely a népirtást a nemzetközi jog szerint bűncselekménynek minősítette. Az egyezmény öt olyan tevékenységet határozott meg, amelyek külön-külön vagy együttesen népirtást jelenthetnek:

  • A csoport tagjainak meggyilkolása;
  • Súlyos testi vagy lelki sérülés okozása a csoport tagjainak;
  • A csoport olyan életkörülményeinek szándékos
    előidézése, amelyek annak teljes vagy részleges fizikai megsemmisülését eredményezik;
  • A csoporton belüli születések megakadályozását célzó intézkedések bevezetése;
  • A csoport gyermekeinek erőszakos áthelyezése másik csoportba.

Az egyezmény egyértelművé tette azt is, hogy a népirtás kísérlete, valamint a bűncselekményekre való felbujtás és bűnrészesség az egyezmény értelmében büntetendő. 1945 óta számos más népirtásra került sor.

Do you have a question about the Holocaust?

Kérdése van a holokausztról?

Kérdezzen itt