Fact

Soykırım nedir?

Share

Soykırım terimi, Raphael Lemkin adındaki bir Polonyalı-Yahudi avukat tarafından 1944’te oluşturuldu. Terim, belirli bir grubun ulusal, etnik, ırksal veya dini kimlikleri nedeniyle tamamen veya kısmen yok edilmesini tanımlar.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 1948’de soykırımın uluslararası hukuk kapsamında suç kabul edildiği Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni onayladı. Sözleşmede, bireysel veya bir arada soykırım sayılabilecek beş eylem tanımlan:

  • Gruba mensup olanların öldürülmesi;
  • Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi;
  • Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
  • Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak;
  • Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.

Konvansiyon, aynı zamanda soykırım yapma girişiminin yanı sıra, suçların teşviği ve suç ortaklığının da konvansiyon kapsamında cezalandırılabilir olduğunu açıkça belirtti. 1945’ten beri diğer pek çok soykırım meydana gelmiştir.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun