Fact

מה קרה ליהודים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה?

Share

עם סיום מלחמת העולם השנייה שחררו בעלות הברית אלפי אסירים ממחנות הנאצים ברחבי השטחים הכבושים של הרייך השלישי.

בעלות הברית רצו להחזיר את היהודים ששחררו ממחנות הריכוז ומחנות המוות אל מדינות המוצא שלהם. רוב היהודים ממדינות מערב אירופה ומצ'כוסלובקיה אכן חזרו לבתיהם הקודמים וחידשו את חייהם שם.

יהודים רבים מכמה מדינות – פולין, הונגריה, רומניה ומדינות אחרות במזרח אירופה – לא רצו לחזור אליהן, ובין 1945 ו-1952, התגוררו למעלה מ-250,000 יהודים במחנות לאנשים עקורים בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה, עד שהתאפשר להם להשתקע במדינה אחרת; רובם עשו את דרכם לארצות הברית ולמדינת ישראל, כשקמה. מחנה העקורים האחרון נסגר ב-1957, שתים עשרה שנה לאחר סיום המלחמה.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן