Fact

Vad hände med de överlevande judarna efter andra världskrigets slut?

Share

Efter andra världskrigets slut befriade de allierade tusentals fångar från nazistiska läger i de territorier som tidigare hade ockuperats av tredje riket.

De allierade ville återföra judarna som de befriade i nazistiska koncentrations- och förintelseläger till deras ursprungsländer. De flesta av de befriade judarna från västeuropeiska länder och från Tjeckoslovakien återvände faktiskt till sina tidigare hem och började om sina liv där.

Många befriade judar från Polen, Ungern, Rumänien och andra östeuropeiska länder ville inte åka tillbaka dit och mellan 1945 och 1952 bodde mer än 250 000 judar i  läger för fördrivna personer (DP-läger, displaced persons camps) i Tyskland, Österrike och Italien tills de lyckades bosätta sig i andra länder. Majoriteten tog sig till slut antingen till USA eller till den nya staten Israel. Det sista DP-lägret stängdes äntligen 1957, tolv år efter krigets slut.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här