Fact

Vad hände med den högsta nazistiska ledningen efter andra världskriget?

Share

Efter andra världskrigets slut i Europa inrättade USA, Storbritannien, Sovjetunionen och Frankrike Internationella militärtribunalen med jurisdiktion över krigsförbrytelser, brott mot freden, brott mot mänskligheten eller avsikt att begå sådana brott.

I november 1945 ställdes de av tredje rikets högsta ledare som fortfarande var i livet inför rätta vid Internationella militärtribunalen i Nürnberg, Tyskland. Bland dem var Hermann Göring, Hitlers ställföreträdare och en av de mest kända nazistledarna; utrikesminister Joachim von RibbentropHans Frank, generalguvernören i det nazistockuperade Polen; nazistiska ideologen Alfred Rosenberg; och Ernst Kaltenbrunner, ledande SS-officer och chef för RSHA.

Under rättegången redogjorde åtalet i detalj om omfattningen av Förintelsen av merparten av europeisk judendom, även om det inte var rättegångens huvudsakliga fokus. Flera överlevande från lägren och getton vittnade under rättegången, och även flera av de viktigaste förövarna. Viktigast av de vittnesmålen var när Rudolf Höss, den första kommendanten för Auschwitz-lägren, erkände att miljoner hade dött.

Den 1 oktober 1946 dömdes 12 av de åtalade till döden, tre frikändes och de återstående fick fängelsestraff. Den viktigaste av de åtalade, Hermann Göring, begick självmord i sin cell och tio åtalade avrättades den 16 oktober 1946. Den sista fången av de som åtalats i Nürnberg var Rudolf Hess, som dog i Spandau-fängelset 1987.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här