Fact

Kas po Antrojo pasaulinio karo nutiko vyriausiems nacių vadams?

Share

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Europoje, Jungtinėse Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Sovietų Sąjungoje ir Prancūzijoje buvo įsteigtas Tarptautinis karo nusikaltimų tribunolas, kurio jurisdikcijai priklauso karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš taiką, nusikaltimai prieš žmoniją ir tokių nusikaltimų sąmokslas.

1945 m. lapkritį Vokietijoje, prieš Niurnbergo IMT, buvo teisiami išgyvenę Trečiojo Reicho aukšto rango pareigūnai. Tarp jų Hermanas Geringas, Hitlerio dešinioji ranka ir vienas garsiausių nacių lyderių; užsienio reikalų ministras Joachimas fon Ribentropas; Hansas Frankas, nacių okupuotos Lenkijos generalgubernatorius; nacių ideologas Alfredas Rozenbergas; Ernstas Kaltenbruneris, vyresnysis SS karininkas ir Reicho pagrindinio saugumo biuro vadas.

Teismo metu prokuratūra išsamiai išdėstė daugumos Europos žydų sunaikinimo detales ir apimtį, nors tai ir nebuvo pagrindinis teismo tikslas. Teisme liudijo keletas stovyklas ir getus išgyvenusiųjų asmenų ir keli pagrindiniai nusikaltimų vykdytojai. Pavyzdžiui, Rudolfas Hesas, pirmasis Aušvico lagerių komendantas, liudijo ir pripažino, kad žuvo milijonai.

1946 m. spalio 1 d. 12 kaltinamųjų buvo nuteisti mirties bausme, trys buvo išteisinti, o likusieji gavo laisvės atėmimo bausmes. Pagrindinis kaltinamasis Hermanas Geringas nusižudė savo kameroje, o dešimčiai kaltinamųjų 1946 m. spalio 16 d. buvo įvykdyta mirties bausmė. Paskutinė mirties bausmė, Rudolfui Hesui, buvo įvykdyta 1987 m. Spandau kalėjime.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here