Fact

מה קרה להנהגה הנאצית הבכירה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה?

Share

לאחר סיום מלחמת העלם השנייה באירופה, הקימו ארצות הברית, בריטניה, ברית המועצות וצרפת בית משפט צבאי בינלאומי בעל סמכויות לשפוט פשעי מלחמה, פשעים נגד השלום, פשעים נגד האנושות וקשר לביצוע פשעים כאלה.

בכירי הקצינים של הרייך השלישי ששרדו במלחמה הועמדו לדין בנובמבר 1945 לפני בית משפט הצבאי הבינלאומי בנירמברג שבגרמניה. ביניהם היו הרמן גרינג, סגן הקנצלר של היטלר ואחד המנהיגים הנאצים הידועים ביותר, שר החוץ יואכים פון ריבנטרופ, הנס פרנק מושל פולין הכבושה על ידי הנאצים, האידאולוג הנאצי אלפרד רוזנברג, וגם ארנסט קלטנברונר, קצין אס אס בכיר וראש המשרד הראשי לביטחון הרייך.

התביעה במשפט הציגה את היקף השמדת רוב יהדות אירופה בפירוט רב, אף שלא זה היה מוקד המשפט. ניצולי המחנות והגטאות הרבים מסרו עדויות במשפט, כפי שעשו רבים מהמבצעים הראשיים. הבולט ביותר היה רודולף הס, מפקד מחנות אושוויץ הראשון, שמסר עדות שבה הודה שמתו מיליונים.

ב-1 באוקטובר 1946, נידונו למוות 12 מהנאשמים, שלושה זוכו ושאר הנאשמים נידונו לעונשי מאסר.הנאשם החשוב ביותר, הרמן גרינג, התאבד בתאו, ועשרה נאשמים הוצאו להורג ב-16 באוקטובר 1946.הנאשם האחרון מנירמברג שנפטר היה רודולף הס, בכלא שפנדאו ב-1987.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן