Fact

پس از پایان جنگ جهانی دوم، چه بر سر یهودیان بازمانده آمد؟

Share

پس از پایان جنگ جهانی دوم، متفقین در سراسر مناطقی که قبلاً تحت اشغال «رایش سوم» بود، هزاران زندانی را از اردوگاه‌های نازی آزاد کردند.

متفقین قصد داشتند یهودیانی را که از اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های مرگ آزاد شده بودند، به کشور خودشان برگردانند. بیشتر یهودیان آزادشده از کشورهای اروپای غربی و چکسلواکی به خانه‌های سابقشان برگشتند و زندگی خود را از نو ساختند.

بسیاری از یهودیان آزادشده که از لهستان، رومانی و دیگر کشورهای اروپای شرقی بودند، نمی‌خواستند به کشورشان برگردند و بین سال‌های 1945 تا 1952 بیش از 250 هزار نفر یهودی در اردوگاه‌های آوارگان در آلمان، اتریش و ایتالیا زندگی کردند تا زمانی که بتوانند در کشورهای دیگر ساکن شوند. عمده آنان در نهایت به آمریکا و اسرائیل، که آن موقع در آستانه تأسیس بود، رفتند. سرانجام آخرین اردوگاه آوارگان، دوازده سال پس از پایان جنگ در سال 1957 بسته شد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here