Fact

Kas nutiko su išgyvenusiais žydais pasibaigus Antrajam pasauliniam karui?

Share

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Sąjungininkai iš visų nacių stovyklų, įrengtų Trečiojo Reicho okupuotose teritorijose, išvadavo tūkstančius kalinių.

Sąjungininkai siekė grąžinti išlaisvintus iš nacių koncentracijos lagerių ir naikinimo stovyklų žydus atgal į tėvynę. Dauguma išlaisvintų Vakarų Europos ir Čekoslovakijos žydų grįžo namo ir savo gyvenimą tęsė ten.

Daugelis išlaisvintų Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos ir kitų Rytų Europos šalių žydų grįžti namo nenorėjo, o 1945–1952 metais daugiau nei 250 000 žydų gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje, kol pavykdavo persikelti į kitas šalis. Didelė dalis galiausiai iškeliavo į JAV ir į neužilgo sukurtą Izraelio valstybę. Paskutinė perkeltųjų asmenų stovykla buvo uždaryta 1957 m., praėjus dvylikai metų po karo pabaigos.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here