Fact

“Holokost” ve “Şoa” arasındaki fark nedir?

Share

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen soykırımı tanımlamak için kullanılan “Holocaust” (Holokost) terimi İngilizce, “Shoah” ise İbranicedir. Her iki terimin de teolojik veya kozmik bir boyutu vardır. Yakılarak sunulan kurban anlamına gelen Yunanca “Holokost” kelimesinden türemiş olup, genel olarak yangın veya diğer insani olmayan güçler tarafından yol açılan geniş çaplı tahribat anlamına gelir. “Shoah” kelimesinin kökleri ise Kitab-ı Mukaddes’te, hem Zefanya’nın (1:15) hem de Eyüp’ün (30:3) kitabında yer alan “shoah u-meshoah” (çorak ve viran) teriminde yatar.

Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya’da “Holokost” kelimesi daha sık kullanılırken, Avrupa kıtasında Shoah terimi daha fazla kabul görmüştür.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun