Fact

Vad är skillnaden mellan ”Holocaust” och ”Shoah”?

Share

”Holocaust” är den engelska termen och ”Shoah” den hebreiska termen som används för att beskriva folkmordet som begåtts av Nazityskland under andra världskriget. Båda termerna har en teologisk eller kosmisk dimension. ”Holocaust” kommer från det grekiska ordet för brännoffer och definieras i allmänhet som en omfattande förstörelse orsakad av eld eller andra icke-mänskliga krafter. ”Shoah” har sitt ursprung i den bibliska termen ”shoah u-meshoah” (ödemark och ödeläggelse) som förekommer i både Sefanjas bok (1:15) och Jobs bok (30:3).

I USA och Storbritannien är ”Holocaust” den vanligaste termen, men i kontinentala Europa har termen Shoah blivit vanligare.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här