Fact

Hur vet vi hur många judar som dog under Förintelsen?

Share

Även om det inte finns någon officiell förteckning över alla som dog under Förintelsen någonstans i världen har forskare, statliga myndigheter och judiska organisationer ända sedan 1940-talet konsekvent uppskattat antalet judar som mördats av nazisterna till cirka sex miljoner.

De har gjort det grundat på olika register, såsom folkräkningsrapporter före andra världskriget, tyska arkiv och arkiv från andra axelmakter, koncentrationslägerregister som inte förstördes av tyskarna, rapporter under kriget från tjänstemän som ansvarade för genomförandet av nazisternas befolkningspolitik, demografiska studier av befolkningsförluster under kriget och andra studier efter kriget.

Tyskarna sammanställde statistik över judar som dödades 1942 och 1943 men slutade med det under krigets sista 18 månader. Tyskarna förstörde också många av lägrens arkiv när de insåg att de höll på att förlora kriget. Deras vana att upprätta dokument i flera exemplar har dock gjort det möjligt för forskare att skapa uppskattningar av antalet som deporterats till vissa läger.

Men vi kommer aldrig kunna få mer än en uppskattning över det verkliga antalet som dog, eftersom vi inte har något sätt att kontrollera de tyska listorna eller redovisa födelser och dödsfall som inträffade efter deportationen. Hyllorna i Namnens sal i Yad Vashem innehåller fyra miljoner sidor vittnesbörd där överlevande och familjer har bidragit med information, men för dem som aldrig kändes till kan det inte finnas några uppgifter.

Idag utförs fortfarande mycket forskning av experter vid institut som US Holocaust Memorial Museum och Yad Vashem i syfte att arkivera och digitalisera nazistiska dokument som beskriver omfattningen av deras brott.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här